Archiv autora: admin

Manvale s.r.o. - výhradní distributor Fort Vale

Spuštění systému LSA v ZF Staňkov

Systém zónového zpomalování LSA byl úspěšně zprovozněn ve firmě ZF Staňkov.

Spuštění systému PAS v OEZ Králíky

Tři PAS jednotky staticky umístěné na zdi byly úspěšně zprovozněny ve firmě OEZ Králíky.

Spuštění systému LSA ve Whirlpool Slovakia

Systém zónového zpomalování LSA byl úspěšně zprovozněn ve firmě Whirlpool Slovakia.