Tři PAS jednotky staticky umístěné na zdi byly úspěšně zprovozněny ve firmě OEZ Králíky.