Bezpečnostní systémy PAS a LSA

PAS: Systém výstrahy chodců

Řešení ke zlepšení prevence nehod na pracovišti, především pro společnosti, u kterých je riziko kolize VZV a chodců – jak zaměstnanců, tak návštěvníků – kteří sdílí pracovní místo s VZV.

Systém výstrahy chodců (PAS) je bezpečnostní systém, jehož hlavní funkcí je upozornit řidiče VZV, že chodec je detekován v okolí VZV od 0,5 do 6,5 metrů. Chodci musí nosit elektronické osobní tagy, které jsou detekovány zařízením na VZV.

Systém PAS je dodáván jako sestava tak, aby byla montáž pro distributory a výrobce VZV co nejjednodušší.

LSA: Zónové zpomalování vysokozdvižných vozíků

Zařízení LSA umožňuje omezit rychlost VZV pohybujícího se v různých zónách výrobního závodu nebo skladu. Systém je navržen tak, aby snížil rychlost VZV v místech zvýšeného pohybu a práce osob, což přispívá k prevenci pracovních úrazů a nehod.

VZV vybavený systémem LSA automaticky rozpozná zónu, ve které se nachází a podle toho je adekvátně upravena rychlost. Systém pracuje na základě snímání reflexních kódovaných pásek, které mohou být umístěny například na rámech dveří nebo v jakémkoliv jiném místě, kde je potřeba omezit rychlost. V případě projetí vozíku pod panelem s reflexními páskami senzory aktivují relé na řídící jednotce. Je možné odlišit dva typy zón: Pomalá a Rychlá.

Systém LSA je dodáván jako sestava tak, aby byl co nejsnadněji instalován na jakýkoliv vysokozdvižný vozík.