PAS: Systém výstrahy chodců

Systém výstrahy chodců (PAS) je bezpečnostní systém, jehož hlavní funkcí je upozornit řidiče VZV, že chodec je detekován v okolí VZV od 0,5 do 6,5 metrů. Chodci musí nosit elektronické osobní tagy – aktivní RFID zařízení, které vyšle signál do řídící jednotky ve VZV.

Součásti PAS systému

PAS sestava

 Provozní vlastnosti

  • Detekční vzdálenost před a za VZV (0,5-6,5m) v závislosti na podmínkách
  • Boční detekční vzdálenost od VZV je max. 4m
  • Všechny prvky systému PAS jsou robustní a mají dlouhou životnost
  • Jednoduchá instalace na jakýkoliv typ VZV
  • Možnost akustické, vizuální signalizace a zpomalení VZV

Výhody PAS systému

  • Snižuje počet kolizí
  • Podporuje větší bezpečnost řízení VZV
  • Snižuje náklady na kompenzace pracovních úrazů
  • Liší se od jiných řešení, která nerozlišují neživé předměty od chodců

Katalog

Adobe_PDF_file_icon_32x32PAS: Systém výstrahy chodců

Videa

Prezentace PAS systému